พัฒนาทักษะนิสิตเพื่อการสื่อสาร

ถึงเป็นวันหยุด เเต่เราก็จะไม่หยุดพัฒนาทักษะนิสิตเพื่อการสื่อสารให้ถึงใจ เรียนรู้ความเข้าอกเข้าใจ และใส่ใจเพื่อการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล #pkmt#รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

 

23-03-2019