นักศึกษาฝึกงานจาก Jiangnan University 2018

7-8-2018

นักศึกษาฝึกงานจาก Jiangnan University ประเทศจีน Miss Wei Xia และ Miss Zhang Xinyuan ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ ในโอกาสสิ้นสุดการฝึกงาน 4 สัปดาห์ ที่ภาควิชาฯ