เครือข่ายอุตสาหกรรมและวิเทศสัมพันธ์

ภาควิชาฯร่วมกับสำนักโลจิสติกส์กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้ายุคใหม่แe-commerce ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่ 25 .. 2560 ที่ผ่านมา