สัมมนาฟรี “แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สู่ทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) “แนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สู่ทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย” ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 31 ก.ค. 62 

ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

-------------------

สำรองที่นั่ง http://bit.ly/2YJwnGg

(รับจำนวนจำกัด)

โทรสอบถาม 0858333454

-------------------

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์